Ve jménu Otce i Syna i jejich Radosti!

Věřím, že většina lidí žasne nad světem, který poznává.
Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být nazýván Otcem.
Věřím, že Ježíš je Kristem – vyvoleným – aby nám zvěstoval pravdu o našem oslavení, tvrdě zaplacenou jeho životem.
Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úkonem lásky k nám.
Věřím, že jeho zmrtvýchvstání je potvrzením skutečného Synovství Božího.
Věřím v čisté mateřství jeho matky Marie, důkazu to, že je pravý člověk, náš Bratr.
Věřím, že jeho Domov je i naším domovem. Tam nás vede z našeho exilu církev, společenství citlivých.
Věřím, že náš porušitelný život vstupuje do neporušitelnosti pravé a věčné Radosti Života Otce i Syna. Amen.


Drag & Drop Website Builder