I když nás Jan na svůj odchod připravil, přesto jsme zůstali jeho
odchodem zaskočeni. Zůstali jsme , ale současně naplněni Kristovou  
nadějí, kterou nám Jan předal. Stojíce u jeho rakve hledali jsme každý  
slova, která bychom mu řekli. Věřím, že jsme při tom všichni cítili jeho 
přátelský dotek. Jakoby znovu bral naše ruce do svých dlaní, pevně  
nám je stiskl a tiše zašeptal: "Neboj se, jednou se znovu spolu shledáme".

Mobirise

Jane jsem moc rád, že jsme se potkali a setkali vždy a navždy. Tvůj B


Byl jsi čím dál tím lepší. Mám Tě ráda. K.Š.


Jane byl jsi můj anděl. P.P.


Jeníčku, nezapomeneme. Byl jsi nám otcem, bratrem, přítelem. I.M. + B.M.

Mobirise
Jene, spoléhám dál na Tvoji přízeň, pomoc a přímluvu u Zdroje. J.ČMilý Jendo, děkuji za Tvá slova, kterými jsi nám pomáhal unést život. V. M.

Děkuji za světlo do duše, které mi vždy vnášely koncerty ve Vašich farnostech hor. Kéž i Vám věčné světlo svítí a prosím, orodujte za nás u pána, zejména za uzdravení světa. J.Z.

R.I.P. K.M.

Milý Jane, díky za přátelství a světlo na cestě. J. K. 

Mobirise

Tolik jsi našel zrnek zlatých,
a rozesel je lidem v pole,
v těch polích stály sochy svatých,
a nebe bylo s námi dole.

Rostou a sílí zrnka zlatá,
z každého vzešlo tolik klasů,
na Zemi čas tak rychle chvátá,
věčnost však nezná pojem času.

A tak ti díky za tvá slova,
jsou s námi jako pohlazení,
dávají sílu začít znova,
když zdá se, že už síly není.

Pozdravuj v nebi na věčnosti,
a odpusť, že jsem tolik smělý,
řekni tam Pánu, že bychom chtěli,
být s tebou v Boží blaženosti.

Díky Jendo za všechno, Štěpán Vojáček 


Pane, děkuji Ti za lidský i božský dotek skrze Tvého věrného služebníka Jana. J. S. 

Mobirise

Jane, závidím Ti, že jsi v Boží náruči. I.

Vážený Otče Jane, Tvá slova byla pro mne povzbuzením a inspirací. Děkuji. V.H.

Zůstáváš v našich srdcích, milý Jene! Rodina N.

Otče Jene, děkujeme za Tvoji obrovskou, klidnou krásnou náruč plnou lásky a pochopení. Sbohem, na shledání se těší rodina M.


Otče Jene,
děkujeme za Vaše přátelství, za Váš vždy krásný projev a postoj. Nikdy nezapomeneme. Buďte Sbohem. Rodiny S. N. a H.
Bratře Jene, provázej nás dál, prosíme. K. J. M.

Budete nám chybět. Děvčata z cukrárnyOtče Jane, děkujeme Ti za všechno. Bůh Ti dej věčnou spásu. Pan B., rodina Ř. aj. 

Mobirise

Otče Jene,
díky za Tvá vřelá slova, srdce, za tvé člověčenství, přimlouvej se za nás u nebeského Otce.
                                                            J s rodinou

Jak dobře si vzpomínám, říkal jste nám: "Odcházíte z kostela a ve vás jde Kristus. Já se ti Pane Ježíši, klaním v každém člověku. Každému z vás bych líba nohy."
                                             Díky za to světlo !!!Otče a bratře Jene, Jendo
Děkujeme Ti za všechno. Děkujeme ti za Tvé směřování našich životů ke Kristu, k Bohu, k naději na život věčný.
Děkujeme za aktuální podávání evangelia pro každodenní život. Děkujeme za Tvé modlitby a požehnání, kterým si pro nás vyprošoval u Boha milost a ochranu.
Děkujeme za radost, kterou jsi nám přinášel do společných setkání.
Děkujeme Bohu za Tvůj život. 
Prosíme o přímluvu k ochraně pro život věčný.
Na shledání se těší Mirka a Jenda Vojáčkovi

Mobirise

Milý Jendo, děkujeme Vám za vše. Letos budeme mít 40 let, kdy jste nás oddával. Sejdete se i s Vašimi přáteli Kristou a Gertou. Děkujeme a vzpomínáme. J. a E. K. Milý Jane, ať nás vzpomeneš v nebi. N.
Děkujeme. H.

Milý otče Jane, děkujeme za lásku projevenou vůči naší rodině. Zůstanete v našem srdci. Vděčně M. TU
Otče Jane, děkuji Ti za příkladný život v pravdivosti a drobné každodenní odvaze. Ukázal jsi nám, že to jde. Že to může žít kdokoli z nás. D.M.

Mobirise

Děkujeme, byl jste příkladem. F.

Byl jsi několikrát můj záchytný bod, Jendo, a za vše jsem Ti moc vděčný. D.


Děkuji, že jsem mohla být v páterově přítomnosti, že dokázal mluvit srdcem a k srdci řečí srozumitelnou a živou. Děkuji!!! V. 

Mobirise

Milý otče Jene, my Ti ze srdce děkujeme …..
za život Tvůj, že bohat´ byl,
za to, jak důvěrněs ho žil.
Že stal ses lidí rybářem,
životů jejich průvodcem.

Ze srdce děkujeme ….
za radost, kterou uměls dát,
ze své tváře a svého nitra rozdávat,
za starost o věci duchovní,
o rodinu církve, rodinu přátelství.

My Ti děkujeme ….
žes s námi byl skrze ta slova,
jež ze srdce mluvila doslova.
Žes byl a že jsi stále s námi
a věř, i my Tě máme rádi.
Stále máme Tě rádi!


Za Diecézní centrum pro seniory, všechny Tvé přátele a ty, kteří Tě měli rádi V.Č. 

Mobirise

Pane Ježíši, děkujeme Ti za život otce Jana Maria Vianeye Rybáře. Jeho Křestní patron mu byl velkou inspirací v životě a službě lidem. P. Jan svým životem naplnil své poslání a odkaz být služebníkem všech a stal se i „rybářem“ lidí a ulovil pro Tebe mnoho lidských duší.
S modlitbou na rtech, vděčností, láskou a nadějí v setkání s Tebou i s ním máme ve svých srdcích.
Chybíte nám, otče Jane, a děkujeme, že jsme mohli být Vaši farníci z Mladých Buků. M. M. 

MobiriseSláva a chvála Tobě, Bože Otče, Synu a Duchu Svatý za to, že jsi nám dával tolik milostí skrze Tvého milovaného kněze O. Janíčka Rybáře! Díky za jeho příklad víry, naděje a lásky, za všechny kříže, které jsi mu dal milost z lásky k Tobě a k lidem unést … Svěřil se: „Když křtím dítě při slavných křtinách, modlím se za ně v duchu: děťátko, kéž Ti Bůh dá milost ustát život, unést vše, co tě čeká …“ Velmi si byli blízcí s P. Františkem Líznou. Díky také za milosti, které jsi dal nám skrze něj, za jeho spolubratra Františka Líznu, za rodiče Anežku a Bohumila K. z P., které pochovával, za dcerušku Terezku, kterou nám František pochoval na Vyšehorkách, za všechny jeho mše sv., které začínal oslovením: „Carisimi …“. Nyní se připojil k nebeské liturgii se svým milovaným spolubratrem O. Jeníčkem. Díky, Bože, za oba! O. Jene, O. Františku, žehnejte nám z nebe a jednou nás tam uveďte!
Manželé K. a děti s rodinami 

Mobirise

Milý čtenáři této pamětní knihy,
P. Jan Rybář přešel na onen svět v době, kdy byla účast na bohoslužbách omezena protiepidemickými nařízeními a ve zdejším kostele v Mladých Bukách, kde Otec Jan sloužil téměř každou neděli od podzimu 2004, se konaly jen skromné bohoslužby slova. S nadějí jsme očekávali konec epidemie Covid-19 a návrat našeho milovaného otce do našeho středu. Ale on nám svým přechodem na věčnost jasně ukázal, že nemáme čekat na návrat do starých pořádků, ale jít s hlavou vztyčenou a náručí otevřenou vstříc novému životu. Nabádáním k četbě Nového zákona a neustálému vzdělávání se a zájmu o aktuální dění nám přibližoval Krista, který se o nás také stále zajímá. Janova spiritualita lásky a fyzického doteku Krista skrze Euchariistii nám dokazovala, že bohoslužba není dokonale inscenované, chladné a pompézní divadlo, ale náš akt lásky a kontakt s živým Bohem. Byl pro mě a stále je mužem, který se nestyděl být něžný a ukázal mi, že v tom spočívá mnohem více síly a odvahy, než v rozhodnosti, neústupnosti a lpění na „odvěkých“ zásadách. Měl hojivé slovo pro všechny zraněné duše, které se ve společenství církve necítily přijímány. S láskou a vděčností vzpomínám a snažím se každý den čerpat z jeho odkazu. A. 

Mobirise

Mobirise

Děkuji Otci Janu Rybářovi za pomoc v duchovním životě, že mne přiblížil víc k Bohu a za mnoho dobrých rad. D


Děkuji Ti, otče Jane, že jsem Tě v životě potkala, Tvé obětavé srdce bude scházet všem. Zůstaneš v našich srdcích. A


Děkujeme Ti, otče Jane, že jsme Tě v životě potkali, za naši rodinu a seniory. Všichni Š.Děkuji Vám za pomoc duchovní a duševní. Budete mi chybět! J

Děkuji za milá setkání a vzájemnou úctu. J


Milý Jendo, děkujeme Ti za vše. J+JDíky Jane za otevření dveří a nahlédnutí jejich skulinkou na novou církev.   Karel V.

Bez Vás je svět o něco chudší. Díky. V. V. 

Mobirise

Tak jako slunečnice každý den
otáčí se za sluncem,
otočme se za Bohem!
Jako Jenda,
ten to dělal každý den
a měl z toho radost
- radost a Jenda Rybář se rýmuje a za to Díky!

S Bohem Jendo a na shledanou, dík. Milosrdenství, ne oběť. A

Dík za všechno, co jsi pro lidi udělal. I nevěřící. KDěkujeme, že jsi tu byl pro nás všechny. JDrahý Jendo,
děkujeme Ti za slova, která nám
odkrývala obzor,
za přátelství, které hřálo,
za víru skutečně žitou. Děkujeme V.S díky za Michalku se loučí sbohem S.Mobirise

Drahý otče Jene, díky za Vaše doprovázení, za Vaše svědectví živé radostné víry a opravdového vztahu k Bohu, k Ježíši. Myslete, prosím, nadále na nás a budeme se jednou těšit opět na shledání! Vaši K. z Č. K. (i za rodiče a bratry s rodinami)

Díky za vše. Potkali jsme se krátce, ale naplno. 
                                                                           H.Nikdy nezapomeneme na lásku, kterou jsme dostali. Š. L.


Bratře Jene, děkujeme Ti za Tvou lásku, široké srdce a svědectví. Drž nám palec, abychom semínka, která jsi nám s Boží pomocí zasel, abychom je rozvinuli a přenášeli pokoj a lásku dále. P. H.Díky, Jendo, za Tvou lásku, za přijetí, za slova, kterými jsi nás všechny obdaroval. Díky za vřelé a široké srdce, které dokázalo přijmout všechny. Díky za Tvé svědectví o Lásce, ke které všichni spějeme. Ať i Tebe přijme ve své velikosti.
S díky se loučí K.H., rodina S. 

Mobirise

Děkujeme za Vaše slova. Máme Vás rádi. R a P. H. Nová Paka 


Děkujeme za vše, milý p. Rybáři. B. J.

Díky za celoživotní přátelství. Z.Bez Tebe bych nebyl to, co jsem. M.M.Děkujeme za Váš život. Vzpomínáme. Všichni farní důchodci. M. Š.Měli jsme to štěstí, že jsme se s Vámi mohli poznat. Děkujeme. K a K

Děkuji, že jsem Vás mohla poznat. K

Mobirise

Milý pane abbé,
hluboce se skláním před Vaším noblesním vystupováním v životě, který jste zasvětil Bohu a svým bližním. Měla jsem velké štěstí, že jsem Vás mohla poznat. Odpočívejte v pokoji! A.K., kronikářka města Trutnova

Milý Jendo,
děkujeme Ti za Tvůj život, za život s námi. Tvoje oběť zůstává v našich srdcích. Děkujeme za Tvoji lidskost, za vztah k Bohu bez zbytečných stereotypů, za podporu Toníka a jáhnů. S díky F. 

Mobirise

Milý abbé Jene,
bylo nám velkou ctí Tě poznat, naslouchat Ti, být ve Tvé přítomnosti a děkujeme Bohu, že jsi a budeš i nadále s námi v našich srdcích. K aj.Srdečně děkujeme, že my Vás, otče, poznali a děkujeme za dobré srdce, slovo, radu.
D. W.


S velkými díky za vše. K a další Křenov


Milý Jendo,
děkuji Ti, že jsme mohli být po mnoho let obdarováni Tvým přátelstvím, děkuji za Tvá slova, za lidskost, za to, že jsi nám pokřtil obě děti. D.P. s rodinou 

Mobirise

Děkujeme za to, že jsme Vás mohli poznat. C

Děkujeme za vše milé od Vás. KDěkuji za milá setkávání při posvícenských mších sv. v Křenově. B.A. 

Landing Page Builder