Jan Rybář - Venkovský farář

Pamětní kniha

Mobirise

Pamětní kniha o Janu Rybářovi

Slyšel jsem kdesi, že svět se stává vesnicí a dávám těmto slovům za pravdu. Vždyť ať se stane cokoliv na jednom konci světa, mluví se o tom za malou chvilku na jeho druhém konci. Jan Rybář napsal několik knížek. Jeho knížky poučily spoustu čtenářů a udělaly jim velkou radost. Jedna z jeho knížek nese název "Deník venkovského faráře". V názvu té knížky je Janova skromnost a lidskost, která mu byla tak vlastní. "Jsem jenom venkovský farář, nejsem ověnčen žádnými tituly, ale jsem tu pro vás." Jeho slova zněla jasně a srozumitelně. Jeho věty a myšlenky stojí za to si pamatovat. Odnášeli jsme si je ze setkání s ním a dávali je k lepšímu ve svém okolí. Odnášeli jsme si je tak, jako se nosí chytré a nové myšlenky, které je radost někomu převyprávět. Nebo jako se nosí dobré vtipy, kterými vždy potěšíte.

Dnes můžeme přemýšlet a myslím, že se shodneme na tom, že Jan Rybář - venkovský farář - byl farářem pro celý svět. Pro ten venkov, pro tu vesnici, ve kterou se jeho i náš svět proměnil. Ale přesto tomu světu zůstala spousta tajemství, která do něj vložil Stvořitel. Ta největší tajemství vložil do lidských duší a Jan nás učil jít za tímto tajemstvím. Jít a nalézat ty dobré cesty a přemýšlet o nich.

Mobirise
Životní pouť Jana  Rybáře nad mapou

Ať už zavál osud Jana kamkoliv, dokázal přinést z každého toho místa zážitky plné poučení a radosti. Dokázal navázat kontakt s moudrými lidmi a jejich jména si pamatoval do konce svého života. Díky jeho vyprávění jsme tak slyšeli o díle těchto skvělých lidí a dostali jsme se v jeho vyprávění na místa, kde se s nimi Jan potkal. 

Beautiful mobile websitesMobirise
Fejetony

Když vzpomínal Jan na svá studia ještě na gymnáziu na Velehradě,
připomínal moudrost kterou jim předávali jejich učitelé. Moudrost,
kterou také oni zdědili po svých předcích a kterou prověřil čas. Totiž
že správný kazatel má mít v jedné kapse bibli a v druhé dnešní
noviny. Jan se touto moudrostí řídl po celý život. Proto jeho promluvy
byly vždy aktuální.

Stejně aktuální jsou i jeho fejetony. Některé z těch fejetonů reagují na právě probíhající události a některé jsou širším pohledem na lidský život a naši víru. A tak přesto, že některé události na které Jan reagoval jsou již za námi, jsou stále aktuální, neboť ty zásadní úkoly, které řeší člověk včerejška i dneška jsou v podstatě stejné. Tím nejzásadnějším úkolem je nalézt správný cíl, a vybrat si správnou cestu po které do tohoto cíle půjdeme.

Mobirise
Janovy Nedělní promluvy 
Mše svatá Mladé Buky 2015-2019

    Kázání otce Jana Rybáře, či Abbého Jana Rybáře, jak se sám podepisoval, patřilo a patří k našim životům a jejich živou vodou. Ten, kdo měl možnost Jana poslouchat, bude z toho žít, dokonce svých pozemských dnů. A co víc, podaří-li se nám, že ona kázání pro nás nebudou jen pouhá slova, ale osvojíme si je do svých životů, věřím, že na věčnost nepůjdeme s prázdnýma rukama.

    Přikládáme proto seznam s odkazy do knihovny některých Janových kázání. Byla nahrávána při nedělních bohoslužbách v kostele sv.Kateřiny Alexandrijské v Mladých Bukách od července 2015 do prosince 2019, kdy byl následně provoz všech kostelů světa omezen pandemií Covid 19.

Patřilo by se omluvit za zvukovou kvalitu nahrávek, jsou nahrány, jak to mobil v lavici umožnil. Místo omluvy ponechám jenom poznámky. Je lépe nahrávky poslouchat s použitím sluchátek. . Často uslyšíte dětské brebentění, které na jednu stranu nelze amaterskými prostředky vystřihnout a na druhou stranu dokladují Janovu přirozenost a názor, že děti patří do kostela ke Kristu.  

Poprosím, ať jsou nahrávky přijímány, jako další doklad působení „venkovského faráře“. Doklad toho, že Lásku k Bohu a jeho dílu je třeba šířit nejen, když na nás míří kamery a jsou seřízeny mikrofony. Doklad toho, že cestou k živému Otci je živý a pro všechny věky současný Kristus, který nás osvobozuje. Dokladem toho, že radostná zvěst je šířena všem a do všech končin Země. 

Možná si při poslechu položíme legitimní otázku: „Slyšeli jsme něco nového, či převratného?“ Přejme si, aby naše životy podpořené Janovými promluvami vydávaly správnou odpověď, na tuto otázku: „Milovat Boha není složité, je třeba jen mít rád jeho dílo, využít všechen talent, který jsme od Boha dostali a Bohem se nechat vést“.

Rok 2015

-> 2015.06.21  Kristus naše jistota v bouřích
-> 2015.07.12   Budeme mít dostatek kněží?    
-> 2015.08.02 Víra laiků 
-> 2015.08.23 Křesťanství v Evropě  
-> 2015.09.06 Hledání víry a cesty od dětství  
-> 2015.09.20 Kateřina Alexandrijská a ženy v církvi  
-> 2015.10.11   Kořenem všeho zla je láska k penězům  
-> 2015.10.18  Kdo chce být největší, buďte služebníkem všech  
-> 2015.11.02  Věřím v jednu svatou apoštolskou církev, myslíte,   
-> 2015.11.09  Dávat z nedostatku  
-> 2015.11.26  Přijměte vanutí Ducha, Lásku, Radost  
-> 2015.11.29  Aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě   
-> 2015.12.13  Komerční vánoce, vánoce napomínání  

Rok 2016

-> 2016.01.01   Co znamená jméno Jošua a pakt z katakomb
-> 2016.01.03  Křesťanství stojí na Kristu, který je pro všechny 
-> 2016.01.24  Proč se stal Bůh člověkem 
-> 2016.01.31   Země středem Boží pozornosti, chválím, kdo pečují o Boží dílo 
-> 2016.02.07  Posunem poznání o Hromnici posouváme poznání o Bohu 
-> 2016.02.14   Pokoušení, ďábla hledej ve své duši, člověk jako spolutvůrce 
-> 2016.03.13   Kultivujme svoji přirozenost živočicha k přirozenosti ducha 
-> 2016.03.27  Síla Krista v nás, Růžena Vacková 
-> 2016.04.17   Reklamní nabídka, či nabídka evangelia je nabídkou 
-> 2016.05.01   Sláva na výsostech Bohu neexistuje 
-> 2016.05.15   Duch Svatý, iniciátor člověka jako spolustvořitele 
-> 2016.05.22  Kdo nenajde Boha v přírodě, nenajde Ho 
-> 2016.05.29  Eucharistie je díkuvzdání, Ježíš se tě chce dotýkat 
-> 2016.06.05  Smrt je součást života 
-> 2016.07.10   Kdo učí děti milovat bližní 
-> 2016.07.16   Janu Rybařovi a Františku Líznovi k 85. a 75. 
-> 2016.07.17   Postavení ženy u Krista, v církvi, ve společnosti 
-> 2016.07.24  Svými prosbami nasledujme Krista, pak uneseme život 
-> 2016.07.31   Kořenem všeho toho zla je láska k penězům 
-> 2016.08.21  První budou posledními poslední prvními, buďme služebníky 
-> 2016.08.28 Hledejte Boží království a spravedlnost, ostatní bude přidáno 
-> 2016.09.04 Být křesťanem v konzumní společnosti vyžaduje odvahu  
-> 2016.09.18  Odvážné ženy, služba mamonu, služba Bohu  
-> 2016.09.25 Potřebujeme bohaté, kteří se umí rozdělit 
-> 2016.10.02  Descartovo miluji Tě můj Nikdo 
-> 2016.10.16   Umět se radovat z obyčejně neobyčejného 
-> 2016.10.30  Navštívit Zachea, návštívit účastníky festivalu 
-> 2016.11.06   Zraje či nezraje tvoje poznání, život, víra 
-> 2016.12.11    Úkol rodičů, zvěstování evangelia, neposkvrněné početí 
-> 2016.12.18   Okolnosti příchodu Krista pohledem 21.století 

Rok 2017

-> 2017.01.01  Starý Zákon člověk se obrací k Bohu v Novém Bůh k člověku
-> 2017.01.15  Z Boha neměj strach, je obětní beránek, který se dotýká našich ran 
-> 2017.01.22 Vyhledávání učedníků mezi ženatými rybáři Kristem, versus dnes  
-> 2017.01.29 Blahoslavenství, návod chování člověka a program pro politiky 
-> 2017.02.11  Nebude-li vaše spravedlnost větší, než učitelů zákona, synoda o rodině 
-> 2017.02.26 Strach průvodce člověka, kdy bude Evropa opravdu křesťanská, popelec 
-> 2017.03.19  Tvrdá srdce církevního práva, přístup papeže Františka podle evangelia 
-> 2017.03.26 Buďme nositeli a hlasateli evangelia, radosti, života 
-> 2017.04.30 Co bylo ztraceno a co získáno Kristovou smrtí na kříži 
-> 2017.05.07 Neovlivnitelní, ovlivnitelní, hledající 
-> 2017.05.21  Pravda není jen správný výsledek matematické úlohy 
-> 2017.05.28 Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, uvažujme, jaká moc 
-> 2017.06.09 Bůh není to, co jsme schopni si představit, kdo vidí mne, vidí otce 
-> 2017.07.16  Podobenství vyjadřuje víc pravdy než pouhé sdělení 
-> 2017.08.13  Bože děkujeme Ti, že jsi všemu dál svůj řád, život směrujme k dobru 
-> 2017.08.27  Všechno bude jinak a bude to daleko úžasnější 
-> 2017.09.03 Získat celý svět, ale sám duši ztratit, jak s touto informací nakládáme 
-> 2017.09.10  Napomenutí umět dávat i přijímat 
-> 2017.09.17  Odpusť nám naše dluhy 
-> 2017.10.01  Celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království, versus František 
-> 2017.10.08 Tvrdá řeč Kristova proti kněžím 
-> 2017.10.15  Sváteční radostnost účastníků svatby, Kristus přirovnává, ať z nás sálá 

Rok 2018

-> 2018.02.25 Obavy apoštolů versus obavy naše obohacené 2000 let
-> 2018.03.04 Bůh nechce oběti, toto je mé tělo a krev, to jezte abyste si mne připomínali 
-> 2018.03.11   Světlo přišlo na svět, ale lidé mají raději tmu než světlo 
-> 2018.03.16  Rádi bychom viděli Ježíše, říkají tenkrát i dnes lidé, chtějí Ho vidět v nás 
-> 2018.03.31  Blahopřeji vám, že věříte ve smysl života 
-> 2018.04.08 Dokud neuvidím, neuvěřím, řekl Tomáš, chce v něco věřit dnešní Tomáš 
-> 2018.04.15  Pokoj Vám, války v Evropě ukazují selhání křesťanů, existencionalismus 
-> 2018.04.22  Odhodlání a oběť pro život cestou Krista, mučedníci 20. století 
-> 2018.04.29  Albert Einstein: moje religiozita je pokorné obdivování převyšujícího ducha 
-> 2018.05.06  Slovo Láska překládám slovem sebedarování, být opravdovými dárci víry 
-> 2018.05.20  Duch svatý, ženský prvek v Trojici, Otec, Syn a jejich radost 
-> 2018.06.03  Kdo a co je eucharistie 
-> 2018.06.24  Bůh a naše představy, vztah a poznání o něm 
-> 2018.07.08  Trvalé problémy při prosazení Kristova učení od kázání v synagoze po dnes 
-> 2018.07.15   Radost z tajemství a z jeho odhalování 
-> 2018.07.29  Slovo Boží mění lidské srdce 
-> 2018.08.19  Kristovo tělo a krev, jezme a pijme srdcem, pak nebude hladovět a žiznit 
-> 2018.08.26 Mšesvatá při posvícení, Ježíš chce celého člověka, ke komu bychom šli 
-> 2018.09.09 Zranění a pomoc v tomto světě 
-> 2018.09.23 Evangelium pro každou neděli přináší řadu témat pro současný život 
-> 2018.10.14  Než boháč do nebeského království, Františkova a církev s duchem chudoby 
-> 2018.10.21  Představy Mesiáše dříve a nyní, Kristus sjednotil vládnutí a službu 
-> 2018.11.11   Dávat ze svého nedostatku, poděkování patří všem obětavým 
-> 2018.11.18  Meditování o cestě a úloze lidstva 
-> 2018.12.02 Bible je učitelkou víry, né dějin 

Rok 2019

-> 2019.12.01  Lidstvo udělalo velký posun, pamatujme na Boha, bližní, planetu
-> 2019.12.22  Narození Krista je tajemství, důležité je, aby se narodil ve tvém srdci 
-> 2019.12.25  Co přineslo dílo Piláta a jiných vládnoucích a co dílo Kristovo 


Easy Website Builder